Fracora

 ฟราโครา ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาเซนตา “Placenta” ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากมาย จนทำให้ได้รับการประเมินอย่างดีจากหลากหลายที่รวมถึง @cosme ซึ่งเป็นเว็ปไซต์เกี่ยวกับเครื่องสำอางและความสวยความงามอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

พบกับเราได้ที่...