Srichand

 องค์ความรู้ไทย เพื่อผิวหน้าคนไทย จากประสบการณ์และองค์ความรู้ของศรีจันทร์ในการดูแลผิวคนไทย ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 เราเจาะจงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผิวมันเท่านั้น และพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลก จึงได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการช่วยลดความมัน โดยเหมาะสมกับการดูแลสภาพผิวมันของคนไทยอย่างแท้จริง