อาชีพ

วัตสันเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรวดเร็วและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา ถ้าคุณมีความสามารถพร้อมกับความมุ่งมั่น มาเป็นส่วนหนึ่งของวัตสันทีมกับเรา กรุณาตรวจสอบตำแหน่งงานว่างดังรายการด้านล่าง
1
พนักงานประจำสาขา

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

01 ก.พ. 16


เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

01 ก.พ. 16


ทีมพนักงานจัดร้านใหม่

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

01 ก.พ. 16


หัวหน้าส่วนสรรหาบุคลากร

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

01 ก.พ. 16


เจ้าหน้าที่บัญชี

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

01 ก.พ. 16


เภสัชกร

ลักษณะงาน

วันที่โพสต์

26 เม.ย. 16

1