ความรับผิดชอบต่อสังคม

"ความรับผิดชอบต่อสังคมใน เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป (ASW) นั้น เป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพันธะสัญญาที่จะนำชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ, การแบ่งปันแนวคิดอย่างต่อเนื่องและความพยายามร่วมกันในทุกส่วนการดำเนินงานและทุกๆ คนในบริษัท จะพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นโอกาสไม่ใช่หน้าที่เมื่อเราร่วมมือกันรับผิดชอบเพื่อส่งต่อไปยังสังคมภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ สถานที่ทำงาน, สังคม, สิ่งแวดล้อม และชุมชน"

 

เอ. เอส. วัตสัน และสถานที่ทำงาน

เอ. เอส. วัตสัน ให้คำมั่นสัญญาในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย, มีสุขอนามัยที่ดี, มีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและปราศจากการเลือกปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกท่าน เราจะดูแลรักษาวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคนโดยพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผลดีที่สุดต่อการปฏิบัติงาน, ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตในครอบครัว เอ. เอส. วัตสัน ตลอดเส้นทางของพนักงานทุกท่าน

 

เอ. เอส. วัตสัน และสังคม

เราจะเคร่งครัดในการป้องกันการปฏิบัติทางธุรกิจไม่เป็นธรรมและกำหนดความคาดหวังในเชิงจริยธรรมอย่างเดียวกับที่ชัดเจนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าของเราจะเข้าไปอยู่ในหัวใจ เราจะทุ่มเทในการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อมอบให้กับสังคมที่เรารัก รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าและความปลอดภัยตลอดจนความเคร่งครัดในกระบวนการรับประกันคุณภาพและการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อนำความพึงพอใจที่มากขึ้นในชีวิตให้กับลูกค้าและสังคมของเรา

 

เอ.เอส. วัตสัน และชุมชน

เอ.เอส.วัตสันได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการตอบแทนชุมชนในหลายปีที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมสนทนากับชุมชนในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเราสนับสนุนหน่วยงานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆกับองค์กรที่เกี่ยวกับความจำเป็นในชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานวัตสันในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 

เอ. เอส. วัตสัน และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในทุกระดับของ เอ. เอส. วัตสัน จากร้านค้า กิจกรรมในสายงาน ไปจนถึงโกดังสินค้าและสำนักงานเราพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานลดของเสียและปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และเราจะสนับสนุนพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ทั้งพนักงานและลูกค้าของเราตระหนักถึงสิ่งนี้

 

วัตสัน ประเทศไทย สั่งห้ามใช้ไมโครพลาสติกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WATSONS ทุกชนิด ตั้งแต่ปี 2014

ไมโครพลาสติก คือ ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กและละลายในน้ำได้ยาก รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และสิ่งมีชีวิตทางทะเล ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณบางชนิดอาจมีส่วนผสมหรือผลิตมาจากไมโครพลาสติก ซึ่งสามารถคิดเป็น 2% ในจำนวนมลพิษทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่ในทะเล

 

ในส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WATSONS นั้น เราได้มีการห้ามใช้ ไมโครพลาสติก กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขัดผิว ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อรักษาและตอบสนองต่อความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงตัดสินใจที่จะยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งเครื่องสำอางที่สามารถล้างออกได้ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณ ที่บรรจุ หรือ มีส่วนผสมของไมโครพลาสติก และกำหนดเป้าหมายเพื่อยุติการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในสิ้นปี พ.ศ. 2562