ดาวน์โหลดแอปฯวัตสัน เพื่อช้อปออนไลน์

 

 สแกน QR Code ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดวัตสันแอปฯ

 
วิธีช้อปออนไลน์ง่ายๆ กับวัตสัน แอปพลิเคชัน

How to shop online from Watsons Application 

 

วิธีลงทะเบียน กับวัตสันออนไลน์ ในแอพลิเคชั่นอย่างละเอียด

How to register Watsons Online in Mobile Application