ขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ วัตสันออนไลน์จะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว
โดยจะกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งในวันที่ 25 มกราคม 2564เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Contactus@watsons.co.th

We apologize for the inconvenience due to the upgrading for better shopping experience.
We will be ready on 25 January 2021 from 16:00 PM onwards.
In case you need some information please contact Contactus@watsons.co.th