ท่านมีบัตรสมาชิกวัตสันอยู่แล้วใช่หรือไม่
หมายเลขบัตรสมาชิก
รหัสผ่าน
รหัสผ่าน6หลักที่อยู่ด้านหลังบัตรสมาชิก
กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
* First Name (English)
* Last Name (English)
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
รหัสผ่านของท่านต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัว และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว ไม่อนุญาตให้ให้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ “เช่น Abc123456, ABC123456”
อีเมลล์

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก โดยไม่เว้นวรรค.
                                                                                         
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ภาษาที่แนะนำ
* กรุณาเลือกช่องทางการรับข่าวสารที่คุณต้องการ
เลือกรับข่าวสารจากเรา เพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นต่างๆ หรือสิทธิพิเศษ
อีเมล์
ข้อความ
จดหมาย
ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับโปรโมชั่นหรือการติดต่อต่างๆจากทางวัตสันตามช่องทางที่ได้เลือกไว้
หมายเหตุ: หากท่านได้ทำการซื้อสินค้าที่วัตสันออนไลน์ ท่านจะยังได้รับรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งรายละเอียดการอัพเดทบัญชีผ่านทางอีเมล์และ sms
โปรดเลือกและยอมรับช่องทางเพื่อให้ทางวัตสันติดต่อท่าน

ท่านเป็นลูกค้าของวัตสันอยู่แล้วใช่หรือไม่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาทำเครื่องหมายในช่องข้อตกลงและเงื่อนไข
กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
กรอกข้อมูลครบทุกช่อง
* First Name (English)
* Last Name (English)
* ชื่อ (ภาษาไทย)
* นามสกุล (ภาษาไทย)
* เพศ
* วันเกิด
หมายเลขบัตรประชาชน
หรือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
* อีเมล์
* ยืนยันอีเมล์
* หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 
* รหัสผ่านใหม่
* ยืนยันรหัสผ่าน

รหัสผ่านของท่านต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัว และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว ไม่อนุญาตให้ให้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ “เช่น Abc123456, ABC123456”

* บ้านเลขที่
หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่
ซอย
ถนน
* ตำบล / แขวง
* อำเภอ / เขต
* จังหวัด
* รหัสไปรษณีย์
* กรุณาเลือกภาษาที่ท่านต้องการได้รับข่าวสารโปรโมชั่นหรือกิจกรรม

* อาชีพ

* การศึกษา

* สถานะสมรส

จำนวนบุตร

* กรุณาเลือกช่องทางการรับข่าวสารที่คุณต้องการ
เลือกรับข่าวสารจากเรา เพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นต่างๆ หรือสิทธิพิเศษ
อีเมล์
ข้อความ
จดหมาย
ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับโปรโมชั่นหรือการติดต่อต่างๆจากทางวัตสันตามช่องทางที่ได้เลือกไว้
หมายเหตุ: หากท่านได้ทำการซื้อสินค้าที่วัตสันออนไลน์ ท่านจะยังได้รับรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งรายละเอียดการอัพเดทบัญชีผ่านทางอีเมล์และ sms
โปรดเลือกและยอมรับช่องทางเพื่อให้ทางวัตสันติดต่อท่าน
* เงินเดือนรายบุคคล

รายได้ครอบครัว


ท่านเป็นลูกค้าของวัตสันอยู่แล้วใช่หรือไม่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาทำเครื่องหมายในช่องข้อตกลงและเงื่อนไข