โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 27 มิถุนายน 2566

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (“วัตสัน” หรือ“ บริษัทฯ”) เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท เอ เอส วัตสัน (“กลุ่มบริษัท เอ เอส ดับเบิ้ลยู”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทข้ามชาติซีเค ฮัทชิสันและบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“กลุ่มบริษัท ซีเค ฮัทชิสัน”) บริษัทฯให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง คำสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อสำหรับท่านมีดังต่อไปนี้:

1. บริษัทฯจะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

2. บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างโปร่งใสเสมอเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่ท่านควรติดต่อหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

3. บริษัทฯจะนำเสนอทางเลือกง่ายๆเสมอด้วยตัวเลือกให้ 'หยุด' เมื่อท่านไม่พึงพอใจกับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯอีกต่อไป

4. บริษัทฯจะดำเนินการตามสมควรทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. บริษัทฯจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ล่าช้าเสมอ

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการ และปกป้องข้อมูลนั้น ๆ จากบริการที่บริษัทฯนำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบออฟไลน์ในร้านค้าของบริษัทฯหรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่) และระบบปฏิบัติการภายนอกอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”)

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยังใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท่านอาจเห็นบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นภายนอก (“เว็บไซต์ภายนอก”) เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่อยู่ไอพี (IP Address) พฤติกรรมการใช้จ่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือความพึงพอใจของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ" ซึ่งต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

3. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯหรือเมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยตรงจากหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับทางบริษัทฯเพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือเป็นสมาชิกในระบบสะสมคะแนน (Loyalty program) ต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ ลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล เกมหรือการแข่งขันต่าง ๆ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของบริษัทฯ รับข้อมูลหรือจดหมาย ใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ ทำแบบทดสอบวินิจฉัยความงามหรือสุขภาพ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อการค้าทั่วไป เช่น จากฐานข้อมูลสาธารณะ และจากผู้รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก (ดูหัวข้อ 6.1 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดแจ้งความต้องการของท่านโดยตรงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ในบางกรณีบริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การใช้คุกกี้ (ดูหัวข้อ 5.3 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)หรือข้อมูลตำแหน่ง หรือการที่บริษัทฯทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯอาจใช้เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การป้องกันการทุจริต

หากท่านเป็นสมาชิกของระบบสะสมคะแนนใด ๆ ของทางบริษัทฯ ท่านยังสามารถได้รับการแจ้งเตือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งท่านสามารถขอยกเลิกรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ด้านการสะสมคะแนนของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนและระบุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

โปรดดูตารางหัวข้อที่ 5 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทฯอาจดำเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมาย

4จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้าของทางบริษัทฯเป็นผู้เยาว์

เว็บไซต์ของทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯทราบว่าลูกค้าดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่บริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์นั้น

ในการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ในการทำการตลาด โปรดขอให้ผู้ปกครองของท่านโทรศัพท์หรือทำเอกสารแจ้งมายังวัตสันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 12 (ใช้ได้กับสมาชิกบัตรสะสมคะแนน หรือบัญชีสมาชิกทางออนไลน์เท่านั้น)

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของทางบริษัทฯในบางส่วน และ / หรือการมีสิทธิ์ได้รับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุถึงกำหนดเท่านั้น บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบการยืนยันอายุ และบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุดังกล่าว

5. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

5.1 บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร

บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่

การเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของบริษัท, ที่อยู่ไอพี และที่อยู่ของอุปกรณ์ของท่าน ไฮเปอร์ลิงก์ที่ท่านคลิก เว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข้อมูลที่จัดเก็บโดยคุกกี้หรืออุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน ชื่อผู้ใช้ของท่าน รูปประวัติบุคคล เพศ เครือข่าย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ภายนอก (เช่น เมื่อท่านคลิกปุ่ม "ถูกใจ" บนเฟซบุ๊ค)

บริษัทฯ (และผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ) จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ บริษัทฯต้องการทราบว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯมาก่อนหรือไม่และความต้องการต่าง ๆ ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯดูหัวข้อ 5.3 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

โปรดตรวจสอบเครื่องมือยอมรับคุกกี้ (Cookie Consent Tool) เพื่อรับทราบระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้แต่ละตัว

การซื้อ / การตอบรับบริการ

ชื่อ, ตำแหน่ง, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขบัตรสะสมคะแนน, รหัสผ่าน, ประวัติการสั่งซื้อ, ประวัติการชำระเงิน, ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต), ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้, อายุ / วันเกิด, เพศ, ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาควบคุมและผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ ที่ท่านสั่งซื้อ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับทางบริษัทฯโดยสมัครใจ

บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ตามที่ท่านร้องขอจากทางบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวอย่างที่ท่านร้องขอ

จัดเก็บตราบเท่าที่ท่านยังคงซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ กับทางบริษัทฯ เป็นเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

ลูกค้าสัมพันธ์

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขบัตรสะสมคะแนน รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ อายุ / วันเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ท่านส่งเกี่ยวกับคำขอซื้อหรือขอรับบริการ หรือคำถามอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)

บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกครั้งที่ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถาม ตอบรับการแสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อร้องเรียนของท่านกับทางบริษัทฯ

ในกรณีที่เป็นคำถามทั่วไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการ มาตรฐานด้านการจัดเก็บสินค้า สินค้าพร้อมจำหน่ายในคลังสินค้า ฯลฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาสามปีนับจากที่มีการสื่อสารครั้งล่าสุดกับท่านการสื่อสารเกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคล อุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่น ๆ อาจต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น สำหรับกรณีที่มีการเรียกร้องทางกฎหมายหรือมีการตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขบัตรสะสมคะแนน ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ (รวมถึงการซื้อที่ท่านทำรายการบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในร้านค้าหรือร้านขายยา) ประวัติการชำระเงิน อายุ วันเกิด เพศ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แบรนด์ที่ท่านชอบ ร้านค้าที่ท่านชอบ การดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของท่านในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ) หรือเมื่อเข้าดูอีเมลของทางบริษัทฯ คำตอบที่ท่านให้ไว้ในแบบสำรวจ หรือการแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน

เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ บริษัทคู่ค้า (ดูหัวข้อ 6.1 ด้านล่าง) หรือบริการจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) ที่บริษัทฯคิดว่าท่านอาจสนใจโดยพิจารณาจากประวัติการซื้อ และพฤติกรรม ความชอบของท่านและกลยุทธ์ส่วนแบ่งการตลาดของทางบริษัทฯ บริษัทฯอาจส่งไปรษณีย์ อีเมล จดหมายข่าว SMS ข้อความแจ้งเตือน หรือโทรศัพท์ - รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯอาจติดต่อท่านเพื่อนำเสนอให้มีส่วนร่วมในการสำรวจวิจัยลูกค้า การส่งเสริมการขาย การจับรางวัล หรือการแข่งขันชิงรางวัล นอกจากนี้ท่านยังอาจได้รับโปรโมชั่นของร้านค้า (เช่น คูปองพิเศษ) จากทางบริษัทฯเมื่อท่านมีบัญชีกับบริษัทฯ หรือเป็นสมาชิกบัตรสะสมแต้มใด ๆ ของบริษัทฯ

ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯและ / หรือใช้หรือบัตรสะสมคะแนน หากท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าที่ลงทะเบียนและ / หรือเป็นสมาชิกบัตรสะสมคะแนน และหากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นหากท่านซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำธุรกรรมหากท่านสมัครรับจดหมายข่าวของทางบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกการรับข่าวสาร

การแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม และเกม

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อายุ วันเกิด เพศ รูปภาพที่ถ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งให้ – ตามความจำเป็นสำหรับการแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม หรือเกม

เพื่อดำเนินการจับรางวัล เกม หรือการแข่งขันชิงรางวัลที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม และกำหนดผู้ชนะหรือให้รางวัลหากท่านชนะ

สามเดือนหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม หรือเกม เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น

การซื้อสินค้าออนไลน์

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ (รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยาในกรณีที่ท่านสั่งซื้อจากร้านขายยาออนไลน์) ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน อายุ

เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของท่านและจัดส่งสินค้าให้ท่านตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าของท่านจะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านและส่งคำสั่งซื้อของท่านตามลำดับ

ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยหากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น
หากท่านซื้อสินค้าโดยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม

คุณสมบัติในแอพพลิเคชั่น (เช่น ที่จัดเก็บคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็น การนำเสนอข้อความ และอื่น ๆ)

การดำเนินการต่าง ๆ ที่ท่านทำเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้คุณสมบัติในแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงความคิดเห็น รูปภาพส่วนตัว และเนื้อหา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านส่งมา)

หากท่านเลือกใช้คุณสมบัติตัวกรองสินค้าเพื่อความงามในแอพพลิเคชั่น บริษัทฯจะประมวลผลรูปภาพของท่านเพื่อส่งคำขอของท่านสำหรับคุณสมบัติบางอย่างในแอพพลิเคชั่น รูปภาพที่รวบรวมไว้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของท่านเท่านั้นและบริษัทฯจะไม่จัดเก็บบริษัทฯจะส่ง

คำขอแยกต่างหากถึงท่านเพื่อให้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯสามารถเข้าถึงกล้องถ่ายรูป หรือ เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ของท่านได้ หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่านโปรดทราบว่าการปฏิเสธหรือปิดการอนุญาตเหล่านี้จะจำกัด คุณสมบัติที่ท่านสามารถใช้ได้ในแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

บริษัทฯใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของท่าน (เช่น TrueDepth API) หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลการทำแผนที่ใบหน้าเชิงลึกเพื่อสร้างภาพที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนภายในแอพพลิเคชั่นบริษัทฯจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นของอเข้าถึงและใช้งานผ่านเทคโนโลยีนี้ด้วยวิธีอื่นใด

ตราบใดที่ท่านเป็นสมาชิกของการสะสมคะแนนของทางบริษัทฯ หรือซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่บริษัทฯรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

การสะสมคะแนน

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้คะแนนสะสม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คะแนนสะสม สถานะบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนที่สะสมได้และใช้แลก ข้อมูลการชำระเงิน (เช่นรายละเอียดธนาคาร) ประวัติการชำระเงิน อายุ

เพื่อให้บริการทุกอย่างแก่ท่านผ่านการใช้คะแนนสะสม รวมถึงข้อเสนอพิเศษ และตารางคะแนน

ตราบใดที่ท่านเป็นสมาชิกของการสะสมคะแนนของทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

การป้องกันการทุจริตและบริการด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียน

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายถึงโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร) ประวัติการชำระเงิน อายุ

เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการประมวลผลแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่ท่านส่งให้กับทางบริษัทฯเพื่อให้บริการ ป้องกันหรือตรวจจับการทุจริต หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การยืนยันตัวตน และสถานะเครดิต / การชำระเงินของท่าน หรือการประมวลผลคำสั่งชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านอาจถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต

ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

เภสัชกรรมทางไกล/ร้านขายยาออนไลน์

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อายุ เพศ รายละเอียดอื่นๆ ที่บันทึกเอาไว้ในเอกสารระบุตัวตนของคุณ(ถ้ามี) ข้อมูลสุขภาพ(รวมถึงข้อกังวลทางการแพทย์ อาการปัจจุท่านสามารถบันทึกรายงานด้วยตัวเอง ยาที่มีอยู่ ยาที่แพ้ และ การวินิจฉัย) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลประกัน(ถ้ามี) การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างท่านกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือ บัตรเครดิต) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้บริการคำปรึกษาทางไกล/ร้านขายยาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งคราว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้คำปรึกษาทางไกล จาก ร้านขายยาอิเล็กทรอนิกส์ และ บริการออนไลน์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

จัดหา ประสานงาน หรือ จัดการด้านการดูแลสุขภาพ และ บริการที่เกี่ยวข้องโดยทางบริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหนึ่งรายขึ้นไป รวมเข้ากับระบบจัดการด้านการดูแลสุขภาพ/ร้านขายยาและแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบริษัทฯหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแก่ท่าน (รวมถึงการให้คำปรึกษาทางไกล การให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออนไลน์ การบริการต่างๆด้านสุขภาพ)

ตราบใดที่ท่านยังใช้คำปรึกษาทางไกล ร้านขายยาอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการออนไลน์ที่คล้ายกันของบริษัทฯ หากคุณไม่มีกิจกรรมใดๆ กับบริษัทฯหลังจาก 3 ปี บริษัทฯจะลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

5.2 บริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง (เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้าแล้วเท่านั้น):

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร

บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่

การส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงและการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อระบุและกำหนดเป้าหมายการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงที่เกี่ยวข้องนอกเว็บไซต์ของบริษัทฯให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรสมาชิก ประวัติการสั่งซื้อ/สิ่งที่อยากได้ (รวมถึงประวัติการซื้อที่ท่านทำบนไซต์ของบริษัทฯ แอปพลิเคชั่นมือถือ ในร้านค้าหรือร้านขายยา) ประวัติการชำระเงิน อายุ เดือน วันเกิด เพศ ผลิตภัณฑ์ที่คุณดูบนไซต์ของบริษัทฯ แบรนด์ที่ท่านชอบ ร้านค้าโปรด การกระทำที่ท่านทำบนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงความคิดเห็นของท่านในการใช้ไซต์ของบริษัทฯ) หรือเมื่อดูอีเมลของบริษัทฯ คำตอบที่ท่านให้ไว้ในแบบสำรวจหรือการแข่งขัน พฤติกรรมและความชอบในการจับจ่ายของท่าน และข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของท่าน เช่น งานอดิเรกและความสนใจของท่าน

เพื่อส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงถึงคุณ และ/หรือแนะนำข้อเสนอและการส่งเสริมการขายที่คุณอาจสนใจจาก (i) บริษัทฯและคู่ค้าของบริษัท (ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 6.1 ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขายปลีก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และ (ii ) บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“กลุ่มบริษัท ซีเค ฮัทชิสัน”) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการโทรคมนาคม บริการอีคอมเมิร์ซ (รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายและการประมูลออนไลน์) บริการชำระเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การลงทุน และการประกันภัย โรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินและบริการที่เกี่ยวข้อง และ (iii) ร้านค้าบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่บริษัทฯให้ความร่วมมือในการนำเสนอสินค้าหรือบริการขายปลีก การเงิน การลงทุน ประกันภัย บริการธนาคารและบัตรเครดิต และบริการชำระเงิน การขนส่ง การเดินทาง บริการต้อนรับและบริการที่พัก ประกันการเดินทาง , โครงการสีเขียวและการรีไซเคิล, กีฬา, การพักผ่อน, การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง, อีคอมเมิร์ซ (รวมถึงการซื้อขายออนไลน์และแพลตฟอร์มการชำระเงินและการประมูลออนไลน์และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการเสริมหรือเสริมใดๆ) เฉพาะเมื่อบริษัทฯได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านแล้วเท่านั้น เพื่อส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงถึงท่าน แนะนำข้อเสนอและโปรโมชันที่บริษัทฯคิดว่าท่านอาจสนใจ โดยพิจารณาจากประวัติและพฤติกรรมการซื้อของท่าน ความชอบของท่าน และกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดของบริษัทฯ บริษัทฯอาจทำได้โดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น และข้อมูลอื่น ๆ ให้กับท่านผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล จดหมายข่าว SMS การแจ้งเตือนแบบพุช หรือทางโทรศัพท์ บริษัทฯยังอาจติดต่อท่านเพื่อเสนอโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสำรวจวิจัยลูกค้า โปรโมชั่น การจับรางวัลหรือการแข่งขัน นอกจากนี้ ท่านยังอาจได้รับโปรโมชันในร้านค้า (เช่น คูปองพิเศษ) จากบริษัทฯ เมื่อท่านมีบัญชีกับบริษัทฯหรือเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมคะแนนของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯได้รับความยินยอมจากคุณก่อน บริษัทฯอาจแบ่งปันชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนงานอดิเรกและความสนใจของท่านตามประวัติการซื้อของและพฤติกรรมของคุณ หรือมีส่วนร่วมในการสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมจับคู่ลูกค้ากับเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Google) เพื่อส่งการตลาดทางตรงและโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถยกเลิกการทำการตลาดทางตรงหรือคัดค้านการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้โดยแจ้งให้บริษัทฯทราบหรือโดยการปรับการตั้งค่าบัญชีของท่านโดยตรงกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านี้

ตราบใดที่ท่านยังซื้อสินค้ากับบริษัทฯและ/หรือใช้บัตรสะสมคะแนนของบริษัทฯ และยังไม่ได้ยกเลิกการทำการตลาดโดยตรง หากท่านเป็นนักช้อปที่ลงทะเบียนและ/หรือเป็นสมาชิกบัตรสะสมคะแนน และท่านไม่มีกิจกรรมใด ๆ เลยหลังจากสามปี บริษัทฯจะลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯเก็บข้อมูลนั้นเป็นระยะเวลานานขึ้น หากท่านซื้อทางออนไลน์และเช็คเอาท์ในฐานะแขก บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวใดๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกการสมัคร

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "สินค้าหรือบริการค้าปลีก" ประกอบด้วยหมายถึงการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะผ่านช่องทางจริงหรือทางออนไลน์): อาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง, ของชำ, ของใช้ในบ้านและของใช้ในครัวเรือน, สินค้าทั่วไป, สุขภาพและความงาม, ไลฟ์สไตล์, ยา, บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ, บริการให้คำปรึกษาออนไลน์, น้ำหอมและเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ไวน์และสุรา, บุหรี่และซิการ์, เครื่องเขียน, หนังสือและผลิตภัณฑ์กระดาษ , ลูกกวาด, ของเล่น, เสื้อผ้า, รองเท้า, สิ่งทอ, เครื่องประดับแฟชั่น, แว่นตา, กระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง, เครื่องประดับ, นาฬิกา, เฟอร์นิเจอร์, ต้นไม้และอุปกรณ์เสริม, เครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ, โทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า , ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์, ดนตรี, ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, บริการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตวแพทย์, เชื้อเพลิง, บริการยานยนต์, บริการถ่ายภาพและพิมพ์, ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการศึกษา, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและร่างกาย, การคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ขยายได้หรือการป้องกันการสูญหายหรือความเสียหายที่คล้ายกัน, SIM การขายบัตรและการบอกรับสมาชิกหรือบริการโทรคมนาคมแบบเติมเงินหรือแบบชำระภายหลัง การรับบิล ผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคม และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการเสริมหรือเสริมใดๆ

5.3 คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

บริษัทฯใช้คุกกี้ (Cookie) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) เว็บบีคอน (Web beacon) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและประสบการณ์ในการเข้าใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ คุกกี้บางตัวที่ทางบริษัทฯใช้จำเป็นต้องเปิดการทำงานของเว็บไซต์หลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อให้การเข้าสู่ระบบมีความปลอดภัยหรือเพื่อจดจำระยะทางของท่านผ่านคำสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทฯยังใช้คุกกี้ที่ช่วยให้บริษัทฯวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ (เพื่อให้บริษัทฯสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพได้) และคุกกี้โฆษณาที่บริษัทโฆษณาต่าง ๆ ใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอาจปรับแต่งเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตามความสนใจและความต้องการของท่าน ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านและเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทฯนำเสนอประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯรวบรวมจากท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯประกอบด้วย:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือที่ใช้และลักษณะของอุปกรณ์มือถือดังกล่าว
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้
  • รายละเอียดของหน้าเว็บที่ท่านดู
  • ที่อยู่ไอพี ( IP Address) ของท่าน
  • ไฮเปอร์ลิงก์ต่าง ๆ ที่ท่านคลิก และ
  • เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

มีการตั้งค่าให้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯยอมรับคุกกี้ในตอนแรก ท่านสามารถเลือกที่จะ ไม่ใช้หรือลบประวัติคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านทำการตั้งค่าเช่นนั้น ท่านอาจพบว่าคุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ / หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯทำงานไม่เป็นปกติ

5.4 เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อท่านเลือกใช้การเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออนุญาตการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังอุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทฯจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและอุปกรณ์มือถือของท่าน รวมถึงตัวระบุเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูล GPS หรือข้อมูลเครือข่ายไร้สาย (WLAN ) โดยข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนี้จะไม่ถูกจัดเก็บหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หากท่านตกลงยอมรับฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งและ / หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทฯ จึงจะสามารถให้บริการโดยการระบุตำแหน่งที่อยู่แก่ท่านรวมถึงการโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของท่าน โดยเมื่อท่านอยู่ใกล้ร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯสามารถใช้การสื่อสารทาง push email หรือการแจ้งเตือน (เช่นโปรโมชั่นที่แนะนำและสินค้าที่แนะนำ) ให้กับท่านตามบริการข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านและ / หรือกิจกรรมออนไลน์ล่าสุดก่อนหน้านี้ของท่าน หากท่านได้ให้ความยินยอมในการรับการสื่อสารและการโฆษณา

อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านปิดบริการการระบุตำแหน่งและ push notification บนอุปกรณ์มือถือของท่าน หากท่านต้องการปิดบริการดังกล่าว โปรดเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของท่านเองและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านเองที่จะได้รับการแจ้งเตือน (หรือไม่) ตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์มือถือของท่าน

6บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะพยายามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีการรวบรวมข้อมูล และไม่ระบุตัวตน หรือที่ไม่ระบุชื่อหรือรายละเอียดการติดต่อของท่าน อย่างไรก็ตามอาจมีเพียงบางกรณีที่บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูล (ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) กับบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อนี้ การใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดนตามหัวข้อนี้ ไม่ว่าบริษัทฯจะจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใด บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

6.1 บริษัทคู่ค้า

บริษัทฯอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ซึ่งนำเสนอสินค้าหรือบริการขายปลีก (“พันธมิตรของเรา”) เช่น ผู้ค้าบุคคลที่สามที่จัดหาสินค้าหรือบริการขายปลีกที่เกี่ยวข้องซึ่งเราอาจร่วมมือด้วยเป็นครั้งคราวเพื่อ นำเสนอสินค้าหรือบริการเหล่านั้นแก่ท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการรับและการแลกคะแนนสมาชิกและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินการและจัดหาสินค้าหรือบริการขายปลีกที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

ทางบริษัทฯต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯมีส่วนร่วมในการจับคู่ลูกค้ากับสมาชิกของบริษัทฯและลูกค้าของพันธมิตรของบริษัทฯเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทั่วไปที่อาจแสดงความสนใจในการรับข้อเสนอใดๆ ปรับแต่งให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่พันธมิตรของบริษัทฯและ/หรือบริษัทฯนำเสนอ

โปรดทราบว่าบริษัทคู่ค้าของทางบริษัทฯอาจดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หากท่านให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทเหล่านั้นในขณะที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ร้านของบริษัทคู่ค้าดังกล่าว หรือหากท่านลงทะเบียนเป็นลูกค้าของบริษัทเหล่านั้น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทคู่ค้าเป็นผู้รวบรวมจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทคู่ค้าแยกต่างหาก (ไม่ได้อยู่ในประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้) และบริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดการข้อมูลดังกล่าว

6.2 กลุ่มบริษัท เอ เอส ดับเบิ้ลยู และกลุ่มบริษัท ซีเค ฮัทชิสัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังสมาชิกของกลุ่มบริษัท เอ เอส วัตสัน และ / หรือกลุ่มบริษัท ซีเค ฮัทชิสันเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่บริษัทฯกำหนดไว้ในหัวข้อที่ 5 ข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่สมาชิกของกลุ่มบริษัท เอ เอส วัตสัน และ / หรือกลุ่มบริษัท ซีเค ฮัทชิสันเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นส่งเอกสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเหล่านั้นให้กับท่าน เว้นแต่ทางบริษัทฯจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน

6.3 ผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ (รวมถึงตัวแทนและผู้รับเหมาต่าง ๆ) ซึ่งดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯเพื่อช่วยให้บริษัทฯจัดการและดำเนินธุรกิจและเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล และทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนามหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6 ข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back-office) และฝ่ายปฏิบัติการ (Front-end) หรือผู้ให้บริการเสริม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หน่วยงานการตลาด ผู้ให้บริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการติดต่อลูกค้า ผู้ให้บริการของบริษัทฯอาจติดต่อท่านในนามของบริษัทฯหรือดำเนินการในนามของบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6 ข้างต้น

6.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและผู้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของทางบริษัทฯ รวมถึงทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน และบริษัทรับประกันต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การรวมกิจการ การควบกิจการโดยการรวมสินทรัพย์ การปรับโครงสร้าง การขายทรัพย์สิน การจัดหาเงินทุน หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด

6.5 รัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ หากบริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามใบแจ้ง หมายศาล หรือคำสั่งศาล

6.6 ผู้รับข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ให้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google Analytics Inc. (ในขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ได้ถูกรวบรวมหรือไม่ระบุตัวตน) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวมโดยคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันทั่วทั้งไซต์ของเราและไซต์ของบุคคลอื่นสำหรับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้

ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Google เมื่อบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมจับคู่ลูกค้าของสมาชิกสมาชิกของบริษัทด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงสมาชิก Facebook หรือการแบ่งกลุ่มลูกค้าของ Google

ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อป้องกันชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล และ/หรือด้วยความยินยอมของคุณ

เพื่อดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

7. บริษัทฯถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศใดบ้าง

บุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและกลุ่มบริษัทของทางบริษัทฯ ทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ดีพอ เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้องตามมาตรการรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายกำหนด

เมื่อบริษัทฯจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและกลุ่มบริษัทของทางบริษัทฯ ทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือว่าไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน บริษัทฯจะมั่นใจได้ว่าจะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีพอ โดยอาศัยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น การรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อกำหนดของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดการติดต่อในหัวข้อที่ 12)

8. บริษัทฯใช้เวลาเท่าไหร่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทฯได้ทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วเสร็จ และเมื่อภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัทฯในการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ได้สิ้นสุดลงตามที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 5

9. บริษัทฯดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯยังคงใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯจากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ หรือผิดกฎหมาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม บริษัทฯไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพเหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือแอพของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบหรือยอมรับความรับผิดใด ๆ ต่อการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้กับเว็บไซต์หรือแอพอื่น ๆ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเยี่ยมชม

10. สิทธิของท่านคืออะไร?
หากท่าปฏิบัติตามข้อกำหนด และ อยู่ในขอบเขตที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาติ ท่านมีสิทธิ์ที่จะ:

• ได้รับการยืนยันจากเราว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหรือไม่ และในกรณีดังกล่าว ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;

• การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง;

• สิทธิ์ในการขอให้ลบ/ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;

• เพิกถอนความยินยอมสำหรับการสื่อสารการตลาดของคุณ (โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณภายใต้ "การตั้งค่าการตลาด" หรือใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครในการสื่อสารการตลาดของเรา); และ

• เพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณ (โดยการปรับการตั้งค่าภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ)

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ข้างต้นรวมถึงสิทธิ์ในการลบข้อมูลของคุณ คุณสามารถทำได้โดยกา รกรอกเว็บฟอร์มหรือติดต่อฝ่ายดูแลข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ดูส่วนที่2สำหรับรายละเอียดการติดต่อ)หรือติดต่อกับทีมบริการลูกค้าของเรา

11บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯได้หรือไม่

บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการแจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงที่นี่ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

12.ฉันจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล dp_queries@watsons.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 23 เลขที่ 3388 / 23-24 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110