โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
 • google-play.png
 • app-store.png
 • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Why waste your old makeup when you can repurpose it?  Keep reading to learn the expiration dates for every kind of cosmetic, and interesting ways to repurpose your expired, old makeup.

upcycle empty beauty bottles

Makeup expiration dates

Does makeup expire? Yes! Skin irritations such as rashes, bumps, and irritations can occur when using expired makeup products. Remember that the more moisture the product contains or the closer it comes to your eyes, the shorter its shelf life. Find out the expiration dates of every kind of makeup now.

 • Mascara: 3 months
 • Liquid eyeliner: 3 months
 • Eye shadow: 3 – 6 months
 • Concealer: 6 months – 1 year
 • Foundation: 6 months – 1 year
 • Lipstick: 1 year
 • Loose powder: 2 years
 • Blush: 2 years
RELATED BLOG
Makeup expiration dates

Ways to repurpose old makeup

Found your makeup products past their expiration date? Instead of throwing your expired makeup out, be creative and repurpose them and give them a new life.   

Mascara wand:

 • Combat flying hairs
 • Brush your eyebrows

Eye shadow:

 • Mix it with a moisturiser and make a body bronzer
 • Make new nail paint by mixing with a clear nail paint

Lipstick:

 • Use as a cream blush

Eyeliner:

 • Try nail art at home with it

Loose powder:

 • Use as a dry shampoo to soak up the grease

Be creative and playing with expired makeup that you don’t use

Previous

How to get rid of whiteheads: Cause, treatment & prevention

Next

Everything you need to know about Sun Care

Related Topics
Share