โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

A simple routine that pairs two skincare ingredients can bring you incredible skincare results. Learn more about the skincare ingredients that are stronger together. Your skin will thank you.

Vitamin C + Vitamin E

Vitamin C is essential for skin health, and the addition of vitamin E makes it even better. When vitamin C is paired with vitamin E, the combination becomes more effective in preventing photodamage than either vitamin alone. Pairing of two super-antioxidants brings you better, brighter, firmer skin for sure.

Glycolic Acid + Vitamin C

Glycolic acid works well in conjunction with vitamin C as the combo visibly improves hyperpigmentation and uneven tone for dramatically brighter-looking skin. Glycolic acid helps lift away dulling surface cells, accelerating cell renewal that’s essential to smooth and glowing skin.

RELATED BLOG

Retinol + Hyaluronic Acid

This skincare power duo interacts well with one and another. Using hyaluronic acid to compliment the vitamin-A derivative helps balance some of retinol’s infamous side effects while allowing your skin to drink up the moisture-boosting benefits, without standing in the way of the retinols ability to do its job.

Squalane + Ceramides

Quench your dry skin with this plumping duo. Incorporating squalane and ceramides (lipid) into your daily skincare routine will help strengthen the barrier of your skin and lock moisture into your skin and helping to prevent signs of aging.

Previous

How to patch test a new skincare product?

Next

Product Review: PINK by Pure Beauty

Related Topics
Share