โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Choosing between Adapalene and Tretinoin? Which one is better for aging and acne?  It can be hard to decide which skincare ingredient is right for your skin. Read on and let us help you find the right choice for your skin.

What is adapalene?

Adapalene is a topical retinoid that can penetrate hair follicles and help prevent and treat acne, exfoliate skin, and minimize inflammation. Potential side effects include an increase in skin sensitivity and dryness, particularly during the first few weeks of treatment.

RELATED BLOG

What is tretinoin?

Like Adapalene, Tretinoin is just another topical retinoid, derived from vitamin A, that also helps to prevent and treat acne. When using tretinoin, it is recommended that you avoid excessive sunlight and always use a sunscreen with a minimum SPF 30+. Common side effects include redness of the skin to an increase in sensitivity to sunlight.

Which is better for aging and acne?

Adapalene and tretinoin are both forms of Vitamin A and both ingredients are highly effective at fighting acne. The biggest difference between them is the anti-aging power of tretinoin. Tretinoin has been shown to reduce signs of aging of the skin, or damage to the skin from the sun.

Determining which treatment is right for you is totally up to what your skin needs. Be sure you consult your dermatologist before use.

Previous

How to choose face cleanser for dry skin?

Next

Hyperpigmentation- What causes it and how to get rid of it?

Related Topics
Share