โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
 • google-play.png
 • app-store.png
 • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Considering the ingredient on the product label? Here are one of your guidelines on phenoxyethanol that often used as a preservative or stabilizer for your skincare and cosmetics products.

What is phenoxyethanol?

Phenoxyethanol is a preservative in skincare to avoid bacteria develop on the products. It is one of the most popular skin care preservatives that you can find it in many cosmetics and personal care products, such as eye creams and moisturizers.

Where can find phenoxyethanol?

Phenoxyethanol can be found in many cosmetics and hygiene products, which include:

 • Eye cream
 • Serum
 • Moisturizer
 • Perfume
 • Foundation
 • Blush
 • Lipstick
 • Hand sanitizer

It is used to enhance the products’ quality and safety to flight the bacteria. It also can help increase the products’ shelf life that you can enjoy the product without any issues.

Is phenoxyethanol safe?

Phenoxyethanol has global approval for use in all cosmetic products in concentrations up to 1% or lower. But it is also found to cause allergic-type reactions on the skin in some people. It is suggested to avoid this ingredient if you are pregnant, breastfeeding and experience skin irritation, rashes and eczema.

Watsons World
Previous

Skincare ingredients to watch in 2021

Next

Facts about sustainability- Better packaging

Related Topics
Share