โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
 • google-play.png
 • app-store.png
 • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 15 มีนาคม 2567


          ข้อมูลเนื้อหาในหน้านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึง) เป็นการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ที่บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้า (สินค้า) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ www.watsons.co.th หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (เว็บไซต์) ให้กับท่าน สินค้าต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะถูกจัดจำหน่ายโดยตรงโดย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์ ท่านควรทราบว่าในการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการแก้ไข / เพิ่มเติมใด ๆ เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพิมพ์สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

          บริษัทฯให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการทางออนไลน์และบริการที่หน้าร้านตามที่ท่านต้องการในการซื้อและรับบริการต่าง ๆ รวมถึง การจัดการกับคำขอของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการจัดรายการต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจสนใจ การจับฉลาก หรือการแข่งขันชิงรางวัล หรือการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ สำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มโปรดดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          การเปิดบัญชีเป็นสมาชิกวัตสันคลับวัตสันหรือการบริการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นแสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกวัตสันคลับของทางบริษัทฯด้วย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และ / หรือ บริษัทในเครือ (บริษัทฯ)

2. วิธีการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

2.1 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาบนเว็บไซต์ได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิกที่สินค้าที่ท่านสนใจ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ป้อนในคำสั่งซื้อของท่านจนถึงขั้นตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อโดยคลิกปุ่ม "ดำเนินการชำระเงิน" ที่หน้า "รายละเอียดการชำระเงิน" ซึ่งท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของท่านได้หลังจากขั้นตอนนี้

2.2 หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมลจากบริษัทฯ โดยแจ้งว่าทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและสรุปคำสั่งซื้อของท่าน โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่าคำสั่งซื้อของท่านได้รับการตอบรับแล้ว คำสั่งซื้อของท่านถือเป็นข้อเสนอที่จะซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ เท่านั้น คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการตอบรับจากทางบริษัทฯ และบริษัทฯจะยืนยันการตอบรับการสั่งซื้อดังกล่าวอีกครั้งด้วยการส่งอีเมลยืนยันว่าสินค้าถูกจัดส่งไปให้กับท่านแล้ว (เอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า) โดยในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้านี้ ทางบริษัทฯ จะให้หมายเลขคำสั่งซื้อและข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้า (ชื่อสินค้า หมายเลข ราคา และยอดชำระทั้งหมด) ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ และข้อมูลการติดต่อบริษัทฯเพื่อการติดต่อของท่านในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ สัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างท่านกับบริษัทฯ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน โดยหากท่านสั่งซื้อสินค้าหลายรายการจากทางบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการจัดส่งต่างเวลากัน หรือแยกกันส่งโดยผู้จัดจำหน่ายภายนอก สัญญาการซื้อขายแต่ละฉบับจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าในแต่ละรายการให้กับท่าน

2.3 สัญญาการซื้อขายสินค้าแต่ละฉบับจะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันการจัดส่งในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกมัดในการจัดหาสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าการจัดส่งสินค้าดังกล่าวจะได้รับการยืนยันในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าแยกต่างหาก

2.4 บริษัทฯอาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ และจำกัดปริมาณการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดก็ตามในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ  โดยหลังจากการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่ท่านชำระให้กับทางบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

2.5 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ในกรณีที่:

 • สินค้าที่ท่านสั่งซื้อไม่มีในคลังสินค้าหรือเลิกผลิต หรือ
 • เกิดความขัดข้องในการอนุมัติการชำระเงินของท่าน

2.6 สินค้าบางอย่างที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอายุหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าเหล่านี้ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องไม่พยายามสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่เสนอให้ท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ ทางกฎหมาย หรือทางวิชาชีพอื่น ๆ โดยขอให้ท่านขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับอาการป่วย และก่อนที่จะเริ่ม หยุด หรือปรับเปลี่ยนการรักษาหรือยา

2.7 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าใช้งานของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งการเข้าใช้งานในเว็บไซต์และ / หรือบริการของทางบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในบางครั้งทางบริษัทฯอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางคุณลักษณะหรือบางส่วนหรือทั้งเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์กับทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยในการลงทะเบียนดังกล่าว ท่านจะต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไป สำหรับการลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ และ / หรือการสั่งซื้อสินค้านั้น ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง วันเดือนปีเกิดของท่านที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และท่านต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปหากท่านมีอายุไม่ถึงยี่สิบ (20) ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ท่านตกลงยินยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

3. การสั่งซื้อและการจัดส่ง

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

3.1 เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่าน www.watsons.co.th แล้วเวบไซต์จะแสดงให้ท่านเห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยรวมภาษีแล้ว (ถ้ามี) และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

3.2 ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การชำระเงินโดยคิวอาร์โค้ดผ่านแอปฯธนาคาร การชำระเงินโดยไลน์เพย์ การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า และการแลกคะแนนสมาชิกวัตสันคลับหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

3.3 เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ โดยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดในทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อ

การรับสินค้า (ที่หน้าร้าน)

3.4 ท่านสามารถรับสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านมารับสินค้าโดยทาง SMS และรหัสรับสินค้า 6 หลักจะถูกส่งถึงท่านทางอีเมลและ SMS เพื่อยืนยันวันที่รับสินค้า ทั้งนี้ ท่านสามารถเรียกดูรหัสรับสินค้า 6 หลักของท่านได้ในประวัติการสั่งซื้อ

3.5 บริการรับสินค้าที่ร้านแบบด่วนมีเฉพาะที่ร้านวัตสันประเทศไทยที่สาขาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

3.6 หากท่านไม่สามารถมารับสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง ท่านอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับสินค้าในนามของท่านได้ หากท่านได้โทรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลตัวแทนดังกล่าว และตัวแทนจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่านหรือตัวแทนของท่านจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (โดยทาง SMS หรืออีเมล) พร้อมกับแจ้งรหัสรับสินค้า 6 หลักในการรับสินค้า นอกจากนี้ท่านหรือตัวแทนของท่านจะต้องรับทราบการรับสินค้าดังกล่าว

3.7 คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกหากท่านไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการแจ้งให้มารับสินค้าที่ส่งทาง SMS โดยบริษัทฯ จะคืนเงินในกรณีดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยอาจมีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

3.8 ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนร้านค้าที่จะรับสินค้าได้หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว

3.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจัดส่งสินค้าให้กับท่านหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของท่าน หรือความน่าเชื่อถือในการระบุตัวตนไม่เพียงพอ

3.10 ไม่มีค่าบริการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกมารับสินค้าเองจากร้านค้าที่เลือก

การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

3.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามตัวเลือกการจัดส่งที่ท่านระบุ ณ ขั้นตอนการสั่งซื้อ เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้

3.12 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งหลายหีบห่อ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โปรดดูรายละเอียดสถานที่จัดส่งและตัวเลือกการจัดส่งที่ปรากฎด้านล่าง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อเดียวกันไปยังที่อยู่หลายแห่งได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการโยกย้ายหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สั่งซื้อ

3.13 อาจมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อท่านชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและยินยอมชำระค่าจัดส่งก่อนที่จะทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

3.14 บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุและแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหรือตัวแทนของท่านเตรียมความพร้อมในการรับสินค้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ดังกล่าว และวางสินค้าไว้ในที่เหมาะสม

3.15 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าภายในกรอบเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้ด้านล่างนับจากวันที่ออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันวันที่จัดส่งที่แน่นอนตามคำสั่งซื้อ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

สถานที่ ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 2-5 วันทำการ
ต่างจังหวัด 2-5 วันทำการ

3.16 ในขณะที่พนักงานจัดส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน ท่านจะต้องลงนามรับสินค้า ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่รับเพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ก่อนที่ท่านจะลงนามรับสินค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะตกอยู่กับท่านในขณะที่ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.17 โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบางสถานที่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งอื่น

3.18 ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักของสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับดังต่อไปนี้:

สถานที่จัดส่ง ค่าบริการจัดส่ง
สำหรับการจัดส่งถึงบ้านแบบมาตรฐาน

กรุงเทพฯและปริมณฑล: 29 บาท

ต่างจังหวัด: 45 บาท

ไม่มีค่าบริการจัดส่งเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป

สำหรับการจัดส่งถึงบ้านแบบด่วน 60 บาท
สำหรับบริการรับสินค้าที่ร้าน ไม่มีค่าบริการ
สำหรับบริการรับสินค้าที่ร้านแบบด่วน ไม่มีค่าบริการ

3.19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะตรวจสอบและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

3.20 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย สำหรับลูกค้าที่ขอให้จัดส่งสินค้าโดยการวางสินค้าที่สั่งซื้อไว้นอกบ้าน นับตั้งแต่เวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว

3.21 ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าหีบห่อสินค้าถูกดัดแปลง โปรดปฏิเสธที่จะลงนามรับสินค้าและแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของวัตสัน

3.22 ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้รับสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีสิทธิ์ขอให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงอายุของผู้รับสินค้า หากปรากฎว่าบุคคลที่รับสินค้าดังกล่าวมีอายุไม่ถึง 20 ปีและไม่มีผู้อื่นสามารถรับสินค้าแทนได้ ทางบริษัทฯ จะไม่จัดส่งสินค้าให้

3.23 หากไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่ง หรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกว่าการจัดส่งนั้นล้มเหลวและคำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก

3.24 ในกรณีที่การจัดส่งหรือการรับสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่งหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ทางบริษัทฯ มีอยู่):

 • เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของบริษัทฯจากท่าน หรือ
 • สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถจัดส่งให้แก่ท่าน หรือท่านไม่สามารถมารับสินค้านั้นได้อีกต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในทันที ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯ ให้แก่ท่านหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านตามแต่กรณี โดยหักค่าดำเนินการของทางบริษัทฯ ตามความเหมาะสม (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพยายามที่จะจัดส่งสินค้าซ้ำ การนำสินค้ากลับคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า)

3.25 หากท่านร้องขอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

3.26 ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง

3.27 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3.28 ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในการสะสมคะแนนสมาชิกวัตสันคลับ

4. ความเสี่ยงและการเป็นเจ้าของ

4.1 เมื่อมีการจัดส่งสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อจะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการทำลายหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ยกเว้นในกรณีที่สินค้านั้นเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องในขณะจัดส่ง หรือบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

4.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะถูกโอนไปยังท่านเมื่อ: มีการส่งมอบสินค้า หรือบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระเต็มจำนวน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

5. ราคาและการชำระเงิน

5.1 ราคาของสินค้าต่าง ๆ จะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ รูปภาพของสินค้าต่าง ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

5.2 ราคาสินค้าทั้งหมดจะระบุเป็นเงินบาท (THB) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการจัดส่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อท่านเลือกบริการจัดส่งจากตัวเลือกที่มี

5.3 บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้จนกว่าท่านจะชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ โดยการชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯยอมรับโดยกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน้า "การชำระเงิน" ท่านสามารถชำระเงินโดยการแลกคะแนนสมาชิกวัตสันคลับ (เฉพาะสมาชิกวัตสันคลับบัตรวัตสันเท่านั้น) ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารหรือค่าบริการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการชำระเงินโดยวิธีการอื่น ๆ

5.4 ในการชำระเงินค่าสั่งซื้อสินค้าโดยการชำระเงินโดยคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปฯธนาคารนั้น บริษัทฯจะต้องได้รับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 10 นาที หลังจากท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้า หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินภายในระยะเวลาข้างต้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

5.5 สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ท่านจะต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเต็มจำนวนเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นของบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่านกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือท่านอาจชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใด ๆ ที่บริษัทฯ ยอมรับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดหาสินค้าให้ก่อนที่จะได้รับชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตจะต้องมีวงเงินหรือบัญชีสมาชิกวัตสันคลับจะต้องมีคะแนนสมาชิกวัตสันคลับเพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบเครดิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอวิธีการชำระเงินบางรูปแบบและแนะนำให้ท่านใช้วิธีการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ

5.6 เพื่อให้การทำธุรกรรมการค้าออนไลน์มีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลชนิดนี้จะเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกอบด้วยหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ และที่อยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกอ่านในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต ในการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของ SSL ท่านสามารถคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก "คุณสมบัติ" และ "ใบรับรอง"

5.7 ในบางครั้งบริษัทฯ อาจกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย และขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการขายรวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายให้กับลูกค้ารายใด ๆ ก็ตาม

5.8 ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ เมื่อทำการสั่งซื้อ หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ คำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะถือว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทฯ โดยท่านควรติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

5.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระเงินก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ บนเว็บไซต์

5.10 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าต่าง ๆ ที่เสนอขายทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ อีเมลและ ช่องทางการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ

5.11 หากท่านดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ แล้ว แต่บริษัทฯ ไม่ตอบรับคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สถาบันการเงินของท่านใช้ในการดำเนินการคืนเงินสำหรับรายการสั่งซื้อดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลใด ๆ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากความล่าช้าใด ๆ ของสถาบันการเงินของท่านในการดำเนินการคืนเงินดังกล่าว

5.12 บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของวัตสันสามารถแลกซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ www.watsons.co.th ได้โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง บัตรกำนัลและคูปองประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถแลกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของวัตสันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้

5.13 เนื่องจากสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้เสมอว่าแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจนสุดความสามารถ แต่ราคาของสินค้าบางชนิดบนเว็บไซต์อาจมีการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเมื่อทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ หากราคาที่ถูกต้องของสินค้าแตกต่างไปจากราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจเพื่อที่จะติดต่อท่านเพื่อขอคำยืนยันก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้า  หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว

5.14 ราคาของสินค้าบนเว็บไซต์อาจแตกต่างไปจากราคาสินค้าที่หน้าร้าน ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์อาจเสนอ 'ราคาพิเศษสำหรับเว็บไซต์' สำหรับสินค้าที่เลือกซึ่งอาจมีราคาที่ถูกกว่าหน้าร้าน

5.15 สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หลายใบในคำสั่งซื้อเดียวได้

5.16 คูปองอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจำกัดเพียงหนึ่งคูปองต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

6. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงินของทางบริษัทฯ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1 บริษัทฯอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้

6.2 ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของทางบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีของการชำระเงินโดยคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปฯธนาคาร และการชำระเงินปลายทาง บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบของเช็คส่วนตัว

6.3 ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อมีการออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า หากท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯที่ ติดต่อเรา

การคืนสินค้า และการคืนเงิน

6.4 ท่านจะต้องตรวจสอบข้อบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ของสินค้าทันทีที่ได้รับ / เมื่อมีการจัดส่ง หากพบว่าสินค้าใดหมดอายุ สูญหาย ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายด้านในหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ผ่านช่องทางขอคืนสินค้าในเว็บไซต์วัตสันภายใน 14 วันถัดไปนับจากวันที่มีการจัดส่ง มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอและข้อเรียกร้องของท่าน หากพ้น 14 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ คำขอคืนสินค้าทุกกรณีจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาอนุมัติของทางบริษัทฯ

6.5 สำหรับการรับสินค้าจากหน้าร้านหากพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องและ / หรือได้รับความเสียหายด้านในบรรจุภัณฑ์หลังจากการรับสินค้า ท่านสามารถส่งคืนและนำสินค้าที่มีข้อบกพร่องกลับไปยังร้านค้าที่ท่านรับสินค้าได้ภายใน 14 วัน โดยท่านจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่ตัวจริงสำหรับการคืนสินค้าดังกล่าว

6.6 สำหรับการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่มีความบกพร่องหรือเสียหาย หรือสินค้าที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าให้กับท่าน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านภายใน 30 วัน หากท่านพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการจัดส่ง โปรดส่งคืนสินค้าดังกล่าวที่ร้านวัตสันใกล้บ้านท่านภายใน 14 วันพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง

6.7 การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับสินค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่เป็นที่ปรากฎชัดว่าสินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายในขณะที่ท่านรับสินค้าที่ร้านหรือในเวลาที่ทำการจัดส่ง
 • ในกรณีที่สินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการรับ / จัดส่ง และท่านได้ดำเนินการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 14 วัน
 • ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อเป็นสินค้าคนละชนิดกันกับสินค้าที่รับที่ร้านค้า / ถูกจัดส่ง

6.8 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ท่านทำการส่งคืน โดยในกรณีที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในข้อ  6.7 ข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกระหว่างการเปลี่ยนสินค้าหากสินค้ามีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทฯ หรือการคืนสินค้าโดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีของการชำระเงินโดยคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปฯธนาคาร และการชำระเงินปลายทาง บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบของเช็คส่วนตัว

6.9 ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ หรือนำสินค้ามาส่งคืนที่หน้าร้าน

6.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกเปิดหรือใช้แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธการคืนสินค้าดังกล่าว

6.11 บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าที่ชำระด้วยการแลกคะแนนสมาชิกวัตสันคลับหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

6.12 สำหรับการส่งคืนสินค้าที่หน้าร้าน โปรดส่งคืนสินค้าพร้อมกับแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้าและใบเสร็จรับเงินตัวจริง สำหรับการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ ท่านจำเป็นจะต้องกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า โปรดทราบว่าการคืนสินค้าจะยังไม่สามารถดำเนินการที่หน้าร้านโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสำหรับการคืนสินค้า เมื่อสินค้าดังกล่าวนั้นถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าวัตสันเท่านั้น

6.13 บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านสำหรับสินค้าที่ขอคืนตามราคาที่ท่านชำระค่าสินค้า ณ เวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อนั้น

6.14 บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ขอคืนด้วยวิธีเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ดังนี้

 • วิธีการชำระเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | วิธีการคืนเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
 • วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินโดยคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปฯธนาคาร | วิธีการคืนเงิน : เช็ค | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
 • วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินปลายทาง | วิธีการคืนเงิน : เช็ค | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
 • วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินโดยไลน์เพย์ | วิธีการคืนเงิน : ไลน์เพย์ | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน

 

6.15 ในกรณีที่มีการขอคืนสินค้าสำหรับสมาชิกวัตสันคลับบัตรวัตสัน คะแนนสมาชิกวัตสันคลับทั้งหมดที่ได้รับจากการซื้อสินค้าที่ส่งคืนจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกวัตสันคลับบัตรวัตสัน

7. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ และ / หรือข้อมูลที่แตกต่างออกไป โปรดอ่านฉลาก คำเตือน คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุที่สินค้าทุกครั้งก่อนใช้สินค้าใด ๆ เสมอ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าโปรดติดต่อผู้ผลิต หากท่านพบว่าสินค้าไม่ตรงตามที่แสดงรายละเอียดไว้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านส่งคืนสินค้าในสภาพที่ไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้) ตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำ) เกี่ยวกับการซื้อ การครอบครอง และการใช้สินค้า

7.2 ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้ท่านมีความปลอดภัย (รวมถึงคำแนะนำหรือคู่มือการใช้สินค้าที่แนบมาพร้อมกับสินค้า) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาให้ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

7.3 ความรับผิดทั้งหมดของทางบริษัทฯ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการขาย จะจำกัดอยู่เพียงราคาของสินค้าที่ท่านชำระอันก่อให้เกิดการเรียกร้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยเฉพาะ ทางอ้อม โดยบังเอิญ บทลงโทษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่องในลักษณะใด ๆ ความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล หรือการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรสัญญา ค่าความนิยม ค่าเสียโอกาส และความสูญเสียอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)        

7.4 ความรับผิดดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ของทางบริษัทฯ ต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางบริษัทฯ หรือความรับผิดของทางบริษัทฯ ต่อการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล และความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

7.5 ข้อกำหนดในข้อ 7 นี้หรือส่วนอื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของท่าน

8. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใด ๆ จะต้องกระทำโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นทางการถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ติดต่อของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในส่วน ติดต่อเรา

9. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของทางบริษัทฯ

10. ข้อกำหนดทั่วไป

10.1 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

10.2 หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

10.3 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าใด ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.4 การละเลยในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ สละสิทธิ์ดังกล่าว และท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

10.5 ท่านและบริษัทฯ ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายของประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลของประเทศไทยเท่านั้น

11. ติดต่อเรา

หากท่านประสบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ ได้ที่ ติดต่อเรา

12. การปรับปรุงข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนมีนาคม 2567