การแจ้งเครื่องหมายการค้า
     วัตสัน, วัตสันเอเชีย เป็นเครื่องหมายการค้าของ เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอของเว็บไซต์ ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอีกหลายประเทศ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียนในอีกหลายประเทศ การใช้งานอย่างใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการผลิตซ้ำซึ่งเครื่องหมายทางการค้าอาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ เอ. เอส. วัตสันกรุ๊ป