โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Naturals by Watsons Coffee Hair range doubles the power of coffee to boost your hair’s energy levels. It contains Certified Organic African Coffee, also known as “Drink of the Gods”, it harnesses the energising and antioxidant effects of caffeine for an invigorating way to start your day.​ Read on to discover how amazing the Coffee hair range is.

Coffee Shampoo

The coffee shampoo is the hero product of the range. It cleanses the hair and helps prevent breakage while removing excess oil, leaving hair soft, shiny and bursting with energy. Apply an appropriate amount of the Shampoo to wet hair and rinse thoroughly with warm water. It is highly recommended to follow with Naturals by Watsons Coffee Conditioner to optimal results.

Coffee Conditioner​

After cleansing with Naturals by Watsons Coffee Shampoo, you can apply an appropriate amount of conditioner to wet hair and massage gently. Then, rinse thoroughly with warm water. It helps replenish moisture to help prevent damage and split ends. It also helps reduce breakage and boost your hair’s vitality.

Coffee Hair & Scalp Tonic

When it comes to maintaining healthy hair and scalp, you should add Naturals by Watsons Coffee Hair & Scalp Tonic into your daily hair care routine as well. It helps rebalance dry and oily scalps and revitalise you hair. And it contains Piroctone Olamine that helps to regulate sebum for healthy and less breakable hair. Gently massage it into damp or dry hair and scalp with fingertips. Pat hair and distribute a small amount evenly over the scalp. Do not need to rinse.

Previous

10 Diet Foods Stay full for a long time

Next

Hair Pro by Watsons Scalp Purify Range

Related Topics
Share