โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Face masks play an important role in our skin care routine. No matter how tired and stressed your skin may be, a face mask could be your savior. If you find a sheet mask is quite expensive to your daily sheet masking habit, let’s try to DIY sheet masks at home that are completely customized to your needs and are a cheaper alternative to sheet masks.

How to use compressed sheet mask tablets

  1. Soak the compressed mask paper in a liquid or toner or floral water.
  2. Unfold the soaked paper
  3. Apply to face and leave on for 10~15 minutes until the facial product is completely absorbed.
  4. Rinse it off with clean water.

Beauty Skin Care Concept - Beautiful Caucasian Woman applying paper sheet mask on her face white background

DIY Mask for Acne prone skin

2 tablespoons fresh lemon juice

2 tablespoons of rose water

1 teaspoon of aloe vera gel

Sheet Mask with aloe on a background of banana leaf. Organic cosmetics concept. Natural cosmetics concept

DIY Mask for moisturize your skin

1 teaspoon of raw honey

1 teaspoon of coconut oil

1½ tablespoons of coconut water

Glass bowl filled with coconut oil and half coconut with pieces isolated on white background

DIY Mask for brightening your skin

1 teaspoon of raw honey

2 tablespoons of rose water

Warm drink beverage infusion in glass for cold flu winter fall days. Cup of ginger tea with mint, lemon and honey on a coral table. Copy space, flat lay background

Previous

How to do your nails at home?

Next

DIY Treatments for dry hands

Related Topics
Share