โหลดแอปฯ
ดาวน์โหลด:
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปวัตสัน
  • google-play.png
  • app-store.png
  • app-gallery.png
ค้นหาร้านค้า บทความน่าอ่าน
Watsons Services
0
ตะกร้า
Share

Many skincare products are packed with trendy ingredients. Check out these trending skincare ingredients in 2021 and their beauty benefits to ensure your skincare products are the best!

CBD Oil (Cannabidiol)

CBD oil becomes the hottest natural skincare ingredient recently. CBD oil is made by extracting CBD from cannabis. And dilute the extracting CBD with a carrier oil like coconut or hemp seed oil. CBD oil helps reduce skin inflammation like acne, psoriasis, and eczema.

Polyhydroxy Acids (PHAs)

Polyhydroxy Acids (PHAs) are a new group of hydroxy acids. PHAs is similar to AHAs and BHAs, which is a chemical exfoliator that helps remove dead skin cells from the skin’s surface gently to brighten the skin with a natural radiance.

Mushroom

Mushrooms like shiitake, reishi, and portobello are fungus that can be made many delicious dishes. Mushroom becomes one of the trending skincare ingredients with anti-aging, skin whitening, moisturizing, and antioxidant effects.

Squalane

Squalane is a plant-derived ingredient that helps to maintain skin moisture and to get a healthy-looking complexion. Our skin can produce squalane by the lipids of skin cells naturally but not enough. Squalane has antioxidant properties to strengthen the skin barrier and improves skin softness and elasticity.

Prebiotics and Probiotics

Prebiotics and probiotics not only offer health benefits for your gut but also provide skincare benefits. They work by balancing the skin’s microbiome to leave you a healthy complexion. Probiotics help to calm, strengthen, and restore your skin, which can prevent breakouts, skin irritation, and tightness. 

Watsons World
Previous

10 Famous jewelry brands to enhance your sophisticated look

Next

Phenoxyethanol in skincare

Related Topics
Share